Search form

ܡܪܩܘܣ 14:58

58”ܐܲܚܢܲܢ ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܕܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܬܵܠܚܹܢܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܒܵܢܹܝܢ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ.‘“