Search form

ܡܪܩܘܣ 14:9

9”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇، ܠܕܟ݂ܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇.“