Search form

ܡܪܩܘܣ 15:43

43ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ، ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬܵ‌ܐ، ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܡܝܘܼܩܪܵܐ، ܕܒܓܵܢܹܗ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ.