Search form

ܡܪܩܘܣ 15:44

44ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡܝܼܬ ܠܹܗ. ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܪܲܒ ܡܵܐܐ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܐܸܢ ܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ.