Search form

ܡܪܩܘܣ 16:19

ܣܘܠܩܐ ܕܝܫܘܥ

ܠܘܩܐ 24‏:50‏-53؛ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 1‏:9‏-11

19ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܐܣܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.