Search form

ܡܪܩܘܣ 2:15

15ܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܠܹܘܝܼ، ܪܵܒܵܐ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ.