Search form

ܡܪܩܘܣ 2:19

19ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܐܲܪ̈ܚܹܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܨܵܝܡܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ؟ ܠܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܟܡܵܐ ܕܗ̇ܘ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ.