Search form

ܡܪܩܘܣ 2:21

21”ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܚܵܐܹܛ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܠܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ، ܒܸܬ ܓܵܪܫܵܐ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܙܵܐܹܕ ܦܸܪܛܵܐ.