Search form

ܡܪܩܘܣ 2:22

22”ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܕܵܪܹܐ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܠܝܹ̈ܐ، ܘܐܸܢ ܠܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ ܒܸܬ ܒܵܙܹܥ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܕܹ̈ܐ، ܘܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܬ ܚܵܪܒ݂ܝܼ ܘܚܲܡܪܵܐ ܫܵܦܹܟ݂؛ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܕܵܪܝܼ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ.“