Search form

ܡܪܩܘܣ 3:20

ܚܛܝܬ‌ܐ ܕܠܐ ܦܝܫܐ ܦܘܚܠܬ‌ܐ

ܡܬ‌ܝ 12‏:22‏-32؛ ܠܘܩܐ 11‏:14‏-23؛ 12‏:10

20ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̇ܘ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ.