Search form

ܡܪܩܘܣ 3:5

5ܘܚܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܒܟܲܪܒܵܐ ܘܒܦܵܫܲܡܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ: ”ܦܲܫܸܛ ܐܝܼܕܘܼܟ݂.“ ܘܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ، ܘܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇.