Search form

ܡܪܩܘܣ 4:31

31”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܠܕܲܢܕܸܟܬܵ‌ܐ ܕܚܲܪܕܲܠܔ، ܗ̇ܝ ܕܐܝܼܡܲܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵ‌ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ.