Search form

ܡܪܩܘܣ 4:32

32”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵ‌ܐ، ܟܹܐ ܓܲܪܘܸܣܵܐ ܘܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܲܪ̈ܩܹܐ، ܘܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܫܵܪܝܼ ܬܚܘܿܬ ܛܸܠܵܢܝܼܬܘܼܗ̇.“