Search form

ܡܪܩܘܣ 5:41

41ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܛܠܝܼܬܵ‌ܐ ܩܘܼܡܝ،“ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܫܩܵܐ: ”ܒܪܵܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܩܘܼܡܝ.“