Search form

ܡܪܩܘܣ 6:33

33ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ، ܝܕܝܼܥܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܬܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ.