Search form

ܡܪܩܘܣ 6:34

34ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܠܵܐ ܪܵܥܝܵܐ. ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܵܝ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ.