Search form

ܡܪܩܘܣ 6:37

37ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ.“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܘܙܵܒ݂ܢܲܚ ܒܬܪܲܝܡܵܐܐ ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܘܝܵܗܒܲܚ ܠܗܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ؟“