Search form

ܡܪܩܘܣ 7:25

25ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܙܥܘܿܪܬܵ‌ܐ ܒܝܼܘܼܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ، ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ.