Search form

ܡܪܩܘܣ 8:27

ܡܘܕܝܬ‌ܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

ܡܬ‌ܝ 16‏:13‏-20؛ ܠܘܩܐ 9‏:18‏-21

27ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܩܹܣܲܪܝܵܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ؟“