Search form

ܡܪܩܘܣ 8:28

28ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܐܹܠܝܼܵܐ ܝܘܸܬ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ.“