Search form

ܡܪܩܘܣ 8:6

6ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܠܸܬܝܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܕܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ. ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܟܸܢܫܵܐ.