Search form

ܡܪܩܘܣ 9:30

ܝܫܘܥ ܡܢܕܪܫ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ

ܡܬ‌ܝ 17‏:22‏-23؛ ܠܘܩܐ 9‏:43‏-45

30ܘܟܲܕ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܕܐܢܵܫܵܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ.