Search form

ܡܪܩܘܣ 9:37

37”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܩܲܒܸܠܔ ܚܲܕ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܒܫܸܡܝܼ، ܐܸܠܝܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܐܸܠܝܼ ܩܲܒܸܠܔ، ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐܸܠܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ.“