Search form

ܡܪܩܘܣ 9:39

39ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܡܲܟܠܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܕܥܵܒܹܕ ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܒܫܸܡܝܼ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗܲܡܙܸܡ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܥܲܠܝܼ.