Search form

ܡܬ‌ܝ 10:19

19”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܲܦܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ؛ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؛