Search form

ܡܬ‌ܝ 10:23

23”ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܲܡܪܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܥܪܘܿܩܘܼܢ ܠܗ̇ܝ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܹܐ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܡܩܲܕܡ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ.