Search form

ܡܬ‌ܝ 11:27

27”ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܐܸܠܝܼ ܒܝܲܕ ܒܵܒܝܼ. ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܠܒܵܒܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܹܗ ܠܡ̇ܢ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܹܗ.