Search form

ܡܬ‌ܝ 11:5

5”ܣܸܡܝܹ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܫܦܝܼܠܹ̈ܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܢܵܐ، ܓܸܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܕܘܼܟ݂ܝܹܐ، ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ، ܘܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܸܡܹܐ، ܘܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܟܪܸܙܹܐ.