Search form

ܡܬ‌ܝ 12:29

29”ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܣܵܠܹܒ ܠܡܸܢܕܝܼܹܗ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܐܵܣܹܪ ܠܚܲܝܠܵܢܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܣܵܠܹܒ ܠܒܲܝܬܹܗ؟