Search form

ܡܬ‌ܝ 14:35

35ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܘܡܘܼܚܒܸܪܗܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ.