Search form

ܡܬ‌ܝ 15:36

36ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ، ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ.