Search form

ܡܬ‌ܝ 16:28

28”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܬ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܟܸܠܝܹܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܠܹܐ ܚܵܙܝܼ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܕܚܵܙܝܼ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܒܡܲܠܟܘܼܬܹܗ.“