Search form

ܡܬ‌ܝ 17:20

20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܘܼܬ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܣܵܒܵܒ ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܢܕܸܟܬܵ‌ܐ ܕܚܲܪܕܲܠܔ، ܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܛܘܼܪܵܐ: ’ܫܲܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܠܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ،‘ ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܢܝܵܐ. ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܥܸܨܝܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.