Search form

ܡܬ‌ܝ 18:15

ܪܐܙܐ ܓܘ ܥܕܬ‌ܐ

ܠܘܩܐ 17‏:3

15”ܐܸܢ ܥܵܒܹܕ ܓܢܵܗܵܐ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂، ܙܹܠܔ݇ ܘܡܲܕܸܥ ܐܸܠܹܗ ܓܢܵܗܹܗ ܒܹܝܠܘܼܟ݂ ܘܒܹܝܠܹܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ. ܐܸܢ ܫܵܡܹܥ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܩܢܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂.