Search form

ܡܬ‌ܝ 18:26

26”ܐܝܼܢܵܐ ܪܹܓܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܼܗ‌ܝ ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܪܝܼ، ܚܡܘܿܠܔ ܥܲܠܝܼ، ܘܒܸܬ ܦܵܪܥܹܢܘܼܟ݂ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ.‘