Search form

ܡܬ‌ܝ 18:6

ܓ̰ܘܪܒܐ ܠܚܛܝܐ

ܡܪܩܘܣ 9‏:42‏-48؛ ܠܘܩܐ 17‏:1‏-2

6”ܘܡ̇ܢ ܕܗܵܘܹܐ ܬܘܼܪܩܵܠܵܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܝܼ، ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܪܚܹܐ ܒܩܕܵܠܹܗ ܘܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܪܘܼܦܝܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܝܵܡܵܐ.