Search form

ܡܬ‌ܝ 18:9

9”ܘܐܸܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂ ܡܲܚܛܝܼܵܐ ܠܘܼܟ݂، ܚܪܘܿܛ ܠܵܗ̇ ܘܪܲܦܝܼ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܥܵܒ݂ܪܹܬ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܬܲܪܬܹܝ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܘܦܵܝܫܹܬ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.