Search form

ܡܬ‌ܝ 19:12

12”ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܬ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܒܝܲܕ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܵܨܹܐ ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܗ̇، ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܗ̇.“