Search form

ܡܬ‌ܝ 19:23

23ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܲܕ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ،