Search form

ܡܬ‌ܝ 19:9

9”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̇ܢ ܕܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܓܵܒܹܪ ܚܕܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܡ̇ܢ ܕܓܵܒܹܪ ܪܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ.“