Search form

ܡܬ‌ܝ 21:13

13ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܲܝܬ‌ܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܨܠܘܿܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܸܦܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓܲܝܵܣܹ̈ܐ.“