Search form

ܡܬ‌ܝ 21:19

19ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ.