Search form

ܡܬ‌ܝ 23:39

39”ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܲܠܔ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.‘“