Search form

ܡܬ‌ܝ 25:29

29”’ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ، ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ،