Search form

ܡܬ‌ܝ 25:35

35”’ܣܵܒܵܒ ܟܦܝܼܢܝܼ ܘܡܘܼܐܟܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܨܗܹܐ ܠܝܼ ܘܡܘܼܫܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ، ܘܡܘܼܫܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ،