Search form

ܡܬ‌ܝ 25:8

8”ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ: ’ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܲܢ ܒܸܟ̰ܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ.‘“