Search form

ܡܬ‌ܝ 26:45

45ܘܕܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܕܡܘܿܟ݂ܘܼܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܘܡܲܢܝܸܚܘܼܢ، ܗܵܐ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.