Search form

ܡܬ‌ܝ 26:63

63ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܫܬܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܡܘܼܝܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܵܐ ܕܐܵܡܪܹܬ ܠܲܢ، ܕܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“