Search form

ܡܬ‌ܝ 26:75

75ܘܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܬ ܠܝܼ ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ.“ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܘܒܟܹܐ ܠܹܗ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ.