Search form

ܡܬ‌ܝ 27:42

42”ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܘܼܪܸܩ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܢܹܗ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܦܲܪܸܩ ܠܵܗ̇. ܐܸܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܝܼܠܹܗ، ܨܵܠܹܐ ܡ̣ܢ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܚܵܙܲܚ ܘܗܲܡܸܢܲܚ ܒܝܼܹܗ.